Ga je binnenkort op vakantie naar Turkije? Hoewel de meeste Turken in de toeristische gebieden een aardig woordje Engels spreken, is dit wel anders als je van gebaande paden afwijkt. Zeker in de binnenlanden, maar ook in steden als Ankara en Istanbul kom je lang niet altijd iemand tegen die een tweede taal beheerst. Het kan daarom handig zijn als je jezelf een beetje verstaanbaar kunt maken door middel van enkele woorden.  Als je handen en voeten gebruikt komt je natuurlijk best ver, zeker in combinatie met een paar woorden Engels en Duits. Maar met deze handige Turkse woorden en zinnen voor op vakantie zul je helemaal gewaardeerd worden.

Dat komt door je dan laat zien dat je respect hebt voor de lokale bevolking, zelfs al kun je geen complete gesprekken voeren. Bovendien zal het je reis een stuk aangenamer en eenvoudiger maken als je enkele woorden kent. Je bent dan immers in staat om contact te maken met de lokale bevolking, maar je zult ook om hulp kunnen vragen indien nodig. Daarnaast zul je jezelf een stuk zelfverzekerder en veiliger voelen! Ook is het natuurlijk handig als je om de prijs, het toilet of de weg kunt vragen. Het maakt trouwens niet uit als je woorden niet goed uitspreekt. Zolang Turken begrijpen wat je bedoelt en zien dat je moeite doet, zullen ze je met alle liefde helpen. Maak je daar dus vooral niet druk om want dat is absoluut nergens voor nodig!

Handige Turkse woorden en zinnen voor op reis

Basiswoorden

Begroetingen

Goedemorgen – Günaydın – (koe-naj-din)
Goedendag – Iyi gunler – (ieji kun-ler)
Goedenavond –Iyi akşamlar – (ieji ak-sjam-lar)
Goedenacht – Iyi geceler – (ieji gets-e-ler)
Tot ziens – Görüşürüz – (kuu-ruu-sjuu-ruuz)
Hallo – Merhaba – (mer-ha-ba)

Hoe gaat het met je? – Nasılsın – (na–sul-sun)
Goed – Iyi – (i-jie)
Met mij gaat het ook goed – Bende iyiyim – (ben-de i-jie-jim)
Aangenaam kennis te maken – Memnun oldum (mem-noen ol-doem)

Algemene woorden

Alstublieft – Lütfen / Buyurun – (luut-fen/bu-ju-run)
Dankjewel – Teşekkür ederim of sağol, meer bedoeld als ‘thanks’ – (te-sjek-keur e-der-im / sa-oehoe-l)
Sorry – Pardon of Özür dilerim – (par-don/eu-zur di-ler-im)
Excuseer mij – Pardon – (par-don)

Ja – Evet – (e-wet)
Nee – Yok om gewoon simpel nee te zeggen, ‘hayir’ om nee met nadruk te zeggen – (jok/ha-jir)

Toilet: Tuvalet – (tuu-wa-let)

Help! – Yardim et! – (jar-dim et)
Bel.. – Ara.. – (ara)
Politie – Polis – (po-lis)
Ambulance – Ambulans – (am-bu-lans)
Brandweer – Itfaiye – (iet-faij-e)

Dagen van de week

Gisteren – Dün – (duun)
Vandaag – Bugün – (bu-guun)
Morgen – Yarın – (ja-rin)
Overmorgen – Ertesi gün – (er-te-si guun)

Maandag – Pazartesi – (pa-zar-te-si)
Dinsdag – Salı – (sa-lu)
Woensdag – Çarşamba – (tsjar-sjam-ba)
Donderdag – Perşembe – per-sjem-be
Vrijdag – Cuma – (djzoe-ma)
Zaterdag – Cumartesi – (dzjoe-mar-te-si)
Zondag – Pazar – (pa-zar)

Tellen in het Turks

Nul – Sıfır – (su-fur)
Een – Bir – (bir)
Twee – Iki – (ie-ki)
Drie – Üç – (uutsj)
Vier – Dört – (durt)
Vijf – Beş – (besj)
Zes– Altı – (al-tu)
Zeven– Yedi – (je-die)
Acht – Sekiz – (se-kiz)
Negen– Dokuz – (do-koez)
Tien– On – (on)

Twintig – Yirmi – (jir-mi)
Dertig – Otuz – (o-tuuz)
Veertig – Kırk (kurk)
Vijftig – Elli – (el-lu)
Zestig – Altmiş – (alt-misj)
Zeventig – Yetmiş – (jet-misj)
Tachtig –
Seksen – (sek-sen)
Negentig –
Doksan – (dok-san)
Honderd – Yüz – (juuz)
Duizend – Bin – (bin)

Woorden tijdens het winkelen

Supermarkt – Süpermarket (su-per-mar-ket)
Bakker – Fırın (fu-run)
Slager – Kasap (ka-sap)

Ingang – Giriş (ki-ris)
Uitgang – Çıkıs (tsi-kis)
Open – Açık (a-tsi-k)
Gesloten – Kapalı (ka-pa-lu)
Openingstijden – Calisma Saatı (djz-a-lis-ma saat)

Dames – Kadin (ka-din)
Heren – Erkek (er-kek)
Paskamer –Deneme kabini/Deneme odası (de-ne-me ka-bi-ni/de-ne-me o-da-su)

Prijs – Fiyat (fi-jat)
Kapot – Bozuk (bo-zuuk)

Woorden voor onderweg

Links – Sol (sol)
Rechts – Sağ (saa)
Stop – Dur – (duur)

Centrum – Merkez – (mer-kez)
Strand – Plaj (pla-sj)
Kerk – Kilise (ki-lie-su)
Moskee – Cami – (dja-mi)

Handige zinnen

Hoeveel kost het? – Kaç para/ Ne kadar? – (katsj pa-ra/ne ka-dar)
Ik vind het (veel) te duur – (Çok) pahali – (tjsok pa-ha-lu)
Ik bied … euro – … euro/lira veriyorum – (euro/lira ver-i-jor-um)
Nee, dat wil ik niet – Yok, istemiyorum – (jok, i-ste-mi-jor-um)

Spreek je Engels? – İngilizce konuşabiliyor musunuz? – (inki-li-z-tje ko-nusj-a-bi-li-yor mu-su-nuz)
Ik versta het niet– Anlamıyorum – (an-la-mu-jo-rum)

Ik wil graag een brood hebben – Bir ekmek istiyorum -(bir ek-mek i-sti-jo-rum)
Een flesje water graag  –  Bir şişe su istiyorum – (bir sjisju su i-sti-jo-rum)
Ik eet geen vlees – Et yemiyorum – (et je-mi-jo-rum)

Ik eet geen vis – Balık yemiyorum – (ba-luk je-mi-jo-rum)

Waar is het toilet? – Tuvalet nerede? – (tuu-wa-let ne-re-de)

Wil je me helpen? – (Bana) yardım eder misin? – (ba-na jar-dim e-der mi-sin)
Ik ben verdwaald – Nerede olduğumu bilmiyorum – (ne-re-de ol-du-hum-u bil-mi-jor-um)
Is het ver? – Uzak mi? (oe-zak mu)

Ik denk dat ik je hiermee op weg heb geholpen zodat je jezelf aardig verstaanbaar kunt maken tijdens je vakantie in Turkije. Maar laat het me vooral weten als je nog meer handige Turkse woorden of zinnen toegevoegd ziet worden!

1 thoughts on “Handige Turkse woorden en zinnen voor op vakantie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.